Build muscles while you are sleeping,

Yes its true, but how? A study shows that protein intakes after a workout increases your muscle building during sleep. Many of you work out in the evening after school/work, and a lot of people don’t have an apetite. But if you get that little protein in your body before bedtime, it will be worth it! Keep that in mind next time you go to sleep hungry after a workout. 

Japp, det är sant, men hur? Studier har visat att proteinintag efter träning ökar din muskelbyggnad under sömnen. Många av er tränar på kvällen, efter jobb/skola, och många har ingen aptit efteråt, eftersom det är “för sent”. Men om du bara får i dig lite protein innan läggdags, kommer det vara värt det! Så kom ihåg det nästa gång du går och lägger dig hungrig efter ett träningspass.

pictures from tumblr
text from here

Advertisements