5 thing you didn’t know about me

1. I am 50 % Swedish, 25 % Danish & last but not least 25 % Hungarian.
1. Jag är 50 % Svensk, 25 % Dansk & sist men inte minst 25 % Ungersk. 

2. I cannot peel a banana without using either my nails or a knife.
2. Jag kan inte skala en banan utan att använda antingen mina naglar eller en kniv. 

3. I am scared of clowns – cannot deal with them!
3. Jag är rädd för clowner – jag klarar verkligen inte av de!

4. I am a big bikini/shoes/watches collector. I am not kidding if I say I have over 20 bikinis, 50 pair of shoes and 20 watches.
4. Jag är en stor bikini/skor/klockor samlare. Jag skojar inte när jag säger att jag har över 20 bikinis, över 50 par skor och 20 klockor. 

5. I was originally planed to be named Cassandra, but I guess my parents changed their mind when they first saw me.
5. Jag skulle egentligen hetat Cassandra, men jag antar att mina föräldrar ändrade sig när de först såg mig.

Advertisements